Реља Пекиќ Цариќ

Реља Пекиќ Цариќ
Срб
антрополог

Реља Пекиќ Цариќ e етнолог и антрополог. Реља е ко-основач на Центарот за визуелна антропологија - Белград и координатор на друштвениот центар Кров - Белград.

Top