Теодора Милеска

Теодора Милеска
MK
активистка

Теодора Милеска моментално студира меѓународни и интеркултурни студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Слободното време го балансира помеѓу активизам за СРЗП и читање на феминистичка литература.

Top