Хана Корнети

Хана Корнети
MK
писателка

Хана Корнети е писателка на проза и долгогодишна уредничка на академски и комерцијални текстови. Паралелно дипломирала философија и историја, а магистрирала на Културолошки студии при Сабанџи во Истанбул, со магистерски труд кој ги анализира формирањата на книжевни канони низ историски примери за лектирни листи во Македонија. Од особен интерес ѝ се социологијата на книжевност, улогата на родот во авторството, филозофијата, како и книжевноста и историјата на култура.

Top