Софија Ристевска

Софија Ристевска
Режисерка

Софија Ристевска е театaрска режисeрка од Битола, основачка на независниот театар „Интимен театар“ и една од најредовните раскажувачки на ПичПрич настаните.

Top