Бранислав Димитријевиќ

Бранислав Димитријевиќ
СРБ
историчар на уметност
веб страница

Бранислав Димитријевиќ е професор по историја и теорија на уметноста на Колеџот за уметност и дизајн во Белград, Србија. Тој предава и пишува на меѓународно ниво за уметноста, филмот и политиката во социјалистичка Југославија, како и за авангардната уметност, современата уметност и изложбените истории. Дел од неговите објавени книги ги вклучуваат: „Потрошениот социјализам - културата, конзумеризмот и социјалната имагинација во Југославија, 1950-1974“ (2016), „Слаткиот филм на Душан Макавејев“ (2017), „Против уметноста - Горан Ѓорѓевиќ“ (2014), „За нормалноста: уметноста во Србија 1989 – 2001“ (2005) и други. Од средината на 1990-тите тој курирал изложбени проекти кои ги истражуваат просторната и контекстуалната специфичнот. Меѓу неговите кураторски проекти се вклучуваат и „Добар живот“ (Геозавод, Белград, 2012, со М. Ханула) и „Нема мрежа“ (2011), првото издание на Биеналето на Time Machine во нуклеарниот бункер во Коњиќ. Димитријевиќ е активен и како координатор за културна политика во политичката организација „Не давимо Београд“.

Top