Невена Алексовски

Невена Алексовски
Словенија
Уметница

Невена Алексовски (1984) дипломирала сликарство во 2008 година на Академијата за ликовни уметности и дизајн во Нови Сад и магистрирала културолошки студии во 2014 година на Факултетот за општествени науки во Љубљана. Главниот фокус на нејзината уметност е на различните медиуми во сликарството и цртежот, преку кои таа воспоставува директен и непосреден процес на создавање без искристализирана, однапред одредена слика. Во својата работа, таа често го поставува прашањето и суптилно ги коментира универзалното човечко искуство, емоционалните состојби кои произлегуваат од чувството на отуѓеност, како и несогласувањата и апсурдите на модерното време.

Top