Лаура Стелачи

Лаура Стелачи
Германија
Кореографка

Работата на Лаура Стелачи ги испитува секојдневните гестови и технологии на телото преку движење и танц, текстил и звук. Често соработувајќи со други уметници Лаура ја кореографира практиката на крпење, шиење и сечење преговарајќи за врската помеѓу изведбата и заедницата. Таа моментално е запишана на меѓународната магистерска програма по кореографија и перформанс во Гизен, Германија.

Top