Душица Лазова

Душица Лазова
Северна Македонија
Соработничка

Душица Лазова е е соуредничка на првата дигитална феминистичка платформа Медуза. Дипломирала на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет во Скопје, каде во моментов ги завршува мастер студиите по книжевност и култура и работи како демонстраторка. Истражува, пишува и преведува содржини од областа на родот и квир теоријата, (еко)феминизмот и автотеоријата.

Top