Џоди Дин

Џоди Дин
САД
Филозофка

Џоди Дин е исклучителна американска политичка теоретичарка, филозофка, професорка по политички науки и медиумска теорија и предава на колеџите Хобарт и Вилијам Смит во Женева, Њујорк.

Top