Ивана Пантелиќ

Ивана Пантелиќ
SRB
Учесник

Ивана Пантелиќ е соработник - истражувач на Институтот за современа историја во Белград. Дипломирала историја, магистрирала социјална антропологија и докторирала историја на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Белград. Нејзина област на истражување е социјалната историја, особено женската еманципација во Србија и Југославија. Пантелиќ е автор на книга за општествена еманципација на женските партизанки во поствоена Југославија, ко-автор на книги-дневници од Втората светска војна како и книга за дваесетте најважни жени во српската историја на дваесетиот век.

Top