Тијана Окиќ

Тијана Окиќ
БИХ
Учесник

Тијана Окиќ е родена во Сараево, каде што дипломирала и подоцна вработила на Филозофскиот факултет. Од 2015 година, таа е докторанд по филозофија на Scuola Normale Superiore di Pisa. Во моментов, преку германската служба за академска размена, таа е докторанд - соработник на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Тубинген, Германија. Тијана го има лекторирано томот Антифашистички женски фронт, дел од Загубената револуција: АЖФ помеѓу митот и заборавот издадена во Сараево, 2016 година (заедно со Андреја Дуранџиќ). Редовно објавува преводи од неколку јазици, ужива во читањето романи и поезија.

 

Top