КУКЛА

КУКЛА
Словенија
Учесник
веб страница

КУКЛА (Словенија) е самопрогласена словенска гангста геиша поп-бенд трансформерка, инаку музички проект на Кукла Кешеровиќ. Пеејќи најчесто за оружје и љубов, Кукла е во постојана војна со себе и со надворешниот свет.

Придружувана од два придружни вокала и ВиЏеј кој ja збогатува препознатливата музика со возбудливи визуелни ефекти, таа на сцената ги спушта своите штитови и ни го дава срцето на чинија. Добар апетит!

 

Top