Доротеј Нешовски

Доротеј Нешовски
МК
Учесник

Нешовски Доротеј (1989, Скопје) дипломирал на факултетот за ликовни уметности во Скопје, отсек вајарство, насока сценографија, во 2012 година. Основач и член на уметничката група „ЅЕЕ“ (Art Group SEE). Негови уметнички интереси вклучуваат парципативни активности, мапирања, резонантност, видео селекција, вониституционално делување, истражувачка наука и детска едукација.

Top