Румена Бужаровска

Румена Бужаровска
MK
Moderator

Румена е авторка на збирките раскази Чкртки (Или-или, 2007), Осмица (Блесок, 2010) и Мојот маж (Блесок, 2014), како и на студијата за хуморот во книжевноста За смешното: теориите на хуморот низ призмата на расказот (Блесок, 2012). Предава американска книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, се занимава со книжевен превод од англиски на македонски, а во изминативе две години заедно со Ана Василева и Тиииит! Инк. возбудено го мисли, посветено го создава и шармантно го води ПичПрич - омилената скопска гала вечер на раскажување (женски) приказни.

Top