HAVEIT

HAVEIT
RKS
Participant
веб страница

HAVEIT e колектив од четири млади уметници (комбинација од два пара сестри- Хана и Веса Кена и Лола и Алкета Силај) чија уметност е бунт против проблемите кои владеат во албанското општество - рестрикциите на струја и вода, национализмот, ЛГБТИ дискриминацијата и опресијата врз жените. Тие исто така се обидуваат да ја илустрираат секојдневната борба на речиси секој Косовар. Честопати, нивните перформанси се изведуваат на јавни простори во Косово. 

Top