Кире Василев

Кире Василев
Македонија
Креатор на концепт

Кире Василев e долгогодишен активист за работнички и социјални права. Mагистрирал на Школата за ориентални и африкански студии при Универзитетот на Лондон. Својата специјализација ја стекнал на Програмата за труд, социјални движења и развој.

Top