#period

Ајде да зборуваме за менструација на ППЖ со Period Skopje
Истражување за состојбата со менструалната правда во Република Северна Македонија
МЕНСТРУАЛНА ПРАВДА | Промоција на студија и дискусија
5 начина за справување со „оние денови“ без никој да знае
Промени во перцепцијата за менструалната сиромаштија во Северна Македонија и Хрватска
Реакција: Неопходни се конкретни мерки за намалување менструална сиромаштија
За конференцијата „Кршење на табуата: Менструална правда за сите!“ | 31.05.2023
Top