ПРВО ПА ЖЕНСКО 10 | ГОДИНИ БУДНИ

ПРВО ПА ЖЕНСКО 10 | ГОДИНИ БУДНИ

Под слоганот „Години будни“ оваa година ги одбележуваме нашите долгогодишни...
Учеството на македонската делегација на собирот за одбележување 80 години од создавањето на АФЖ
Проекција и дискусија за документарниот филм 𝐀𝐒 𝐈 𝐖𝐀𝐍𝐓 на Самахер Алкади
„Ми треба ново тело“ - приказ на градењето родов и перформативен идентитет
Родово и телесно пречитување на практиките на „пумпање“ и „цицање“
Низ уметничките соработки ги преобликуваме начините на тоа како (можеме да) живееме заедно
Изведувачка програма на ППЖ10 | Премиера на „Ми треба ново тело“ на Викторија Илиоска и разговор со уметницата
Top