Фемоар

„Ми треба ново тело“ - приказ на градењето родов и перформативен идентитет

Родово и телесно пречитување на практиките на „пумпање“ и „цицање“

Низ уметничките соработки ги преобликуваме начините на тоа како (можеме да) живееме заедно

Изведувачка програма на ППЖ10 | Премиера на „Ми треба ново тело“ на Викторија Илиоска и разговор со уметницата

АРХИВИ НА НЕВИДЛИВИТЕ 2022 | „Документот кој недостига“ изложба на Христина Иваноска

Да играме! - Филмска програма на Прво па женско 10

Femoir

Продукција

Портфолио на изведувачка програма на фестивалот ПРВО ПА ЖЕНСКО ноември 2022

Портфолио на визуелна програма на ПРВО ПА ЖЕНСКО ноември 2022

Скопје, лично со Небојша Вилиќ и Звездан Георгиевски декември 2014

СКОПЈЕ, лично со Оливер Митковски и Љупа Ангелов декември 2014

Скопје, лично со Ивана Драгшиќ и Елизабета Пољоска декември 2014

Проекти

Крај за менструална сиромаштија јуни 2020

Жени за Жени (WoW) ноември 2019

Матка - Платформа за слободен пристап до легален абортус февруари 2014

Страв од феминизам? јули 2015

Top