Продукции

Тиииит! Инк. секоја година го продуцира фестивалот за феминистичка култура и акција - Прво па женско, почнувајќи од 2013, па сѐ до денес. Фестивалот е место каде ние се развиваме, градиме партнерства и иницираме нови соработки кои резултираат со наша автентична продукција. Интимното мапирање на “женските“ градови во балканскиот регион е една од тие иницијативи која непрекинато трае веќе 6 години. Досега успеавме да мапираме 7 градови на Балканот каде повеќе од 20 учесници ги споделија своите мисли, доживувања и критички промислувања за градот во кој живеат.


Во овој дел од нашиот веб-сајт можете да ги најдете сите наши реализирани продукции.

Top