#blog

ПЕРНИЦА ПОД ФУСТАНОТ - Марија Ратковиќ
ПЕТГОДИШНА НЕПРАВДА ПРЕД ИСПРАВАЊЕ: УСВОЈУВАЊЕ НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА АБОРТУС ВЕДНАШ И ЕДНОГЛАСНО!
Зошто ФЕМОАР?
ПИЧ ПРИЧ на 8ми март во кино Милениум!
Каде за 8ми март?
ПОЧНУВАМЕ СО ОДБРОЈУВАЊЕ!
ПичПрич 8 март 2019 (видео)
Mavi Phoenix на ПРВО ПА ЖЕНСКО #7
Oва мое тело не е едно и се менува: Интервју со Верица Недеска
Прво па Женско 7 -  Ова тело кое не е едно
IN-YOUR-FACE КОНЦЕПТУАЛНА УМЕТНОСТ | Кон отворањето на првата самостојна изложба „Ова објективизирано тело“ на Марија Ангеловска
Зошто лекарите не им веруваат на жените? Зашто не нè познаваат доволно.
Women on Women (WoW)
Top