Прво па женско #7

Телото отсекогаш било место на контрола, отпор, дисциплина и непослушност, и меѓу другото простор каде се вежбале и истражувале родовите улоги. Промислувањата на телото и телесноста се годинешните потпорни точки на Прво па женско. Позајмувајќи ги зборовите на Лус Иригаре го поставивме  Ова тело кое не е едно за основа и поттик на она во коешто веруваме, во идејата за отфрлање на концептот за еднаквост во онаа смисла во која тоа подразбира статусни натпревари и манипулации и бескомпромисно преземање на атрибути на успешниот со цел изедначување со Другиот. Иригаре нѐ потсетува дека сите сме различни во родовиот аспект и дека онаа еднаквост која постојано ја застапуваме би требало, всушност, да биде заедничкото здружување без хиерархија. Подруготнувањето (Е. Шелева) во ниту еден случај не подразбира подеднаквување, туку суштинско разбирање на различностите кои првенствено ги препознаваме во нас, однатре она наше тело кое не е едно.

Иригаре ни укажува на тоа дека женската сексуалност и тело биле отсекогаш општествено и културно обликувани врз основа на параметрите на машкиот род, во една бесмислена споредбена релација на образец и копија. Затоа, се обидуваме да се спротивставиме на таквото восприемање на телото и воочуваме дека телата за кои зборуваме и мислиме се секогаш во множина и се создаваат под влијание на различни, често неповторливи искуства.

Програмата на Прво па женско оваа година ќе опфати повеќе аспекти од третманот, сликата, идентификувањето и восприемањето на телата, без разлика дали тоа подразбира релација во која е воспоставена институционалната моќ, влијанието од акутните социо-културни динамики или, пак, индивидуалното доживување на себеси. Ќе имаме можност да дознаеме и да размислуваме за старото/младото, грдото/убавото тело во македонската народна култура. Ќе зборуваме за женското здравје, за задоволството, но и за болката и неприпаѓањето. Ќе зборуваме за тоа каква е сликата за телото во кибер просторот, обременета со сите стереотипи и стигми и како тоа влијае врз јавното мислење.

И за крај, дали по логиката на Иригаре за écriture féminine, ќе создадеме сопствено гето (Е. Баковска) или ќе целиме кон поседување на сопствена соба (В. Вулф), е прашање кое ќе го оставиме да лебди и наместо да се обидеме да го одговориме ќе се стремиме кон тоа да отвориме простор каде ќе ги промовираме неконвенционалните, различни тела кои му пркосат на патријархатот. Ова Прво па женско, низ контрадикторно и конфронтирачко соединување ќе се обиде да создаде едно колективно тело од мноштво различности.

Јана Коцевска

*текстот е пишуван под влијание на ПМС

Четврток 09 05

19:00 изложба
Галерија МКЦ
19:00 изложба
Женска соба | фоаје Фросина, на кат
20:00 филмска програма
Кино Фросина
22:00 диџеј сет
плато МКЦ

Петок 10 05

18:00 дискусија
Женска соба | фоаје Фросина, на кат
19:00 дискусија
Женска соба | фоаје Фросина, на кат
20:30 перформанс
Сала 25ти Мај
21:30 перформанс
Бифе Фросина

Сабота 11 05

17:00 работилница
Женска соба | фоаје Фросина, на кат
19:00 дискусија
Женска соба | фоаје Фросина, на кат
20:30 претстава
Кино Фросина
22:30 концерт
плато МКЦ

Недела 12 05

13:00 body flow
Сала 25ти Мај
13:00 базар
плато МКЦ
14:00 диџеј сет
плато МКЦ
18:00 претстава
Џебно кино
20:00 дискусија
плато МКЦ
22:00 дрег шоу
Бифе Фросина

Волонтери

  • Надица Банишка
  • Теодора Милеска
  • Ивана Цилевска
  • Верче Петрушевска
  • Енџи Николоска
  • Маја Петревска
  • Изабела Јакимова
Top